پنج‌شنبه 10 مهر‌ماه سال 1393

هدف


پسرم دوست دارد بزرگ شد بنا شود

دوست دارد راننده بیل مکانیکی شود 

دوست دارد لودرِ واقعی داشته باشد

دوست دارد تریلی داشته باشد

یا راننده اتوبوس شود

دوست دارد والیبالیست شود


یک پسر سه ساله با آرزوهایی با اندازه های بزرگ


چه وظیفه ی سختی دارم من

منِ مادر


باید طوری تعلیمش دهم تا همیشه هدف داشته باشد 

هدفهایی فراتر از سن و سال و قد و هیکلش

هدفهایی که به جلو هدایتش کند 

هدفهایی که ذهنش را بسازد

جسمش را تقویت کند 

و دراین راه من حامی باشم

تا

شرم از هدفهایش نداشته باشد 

به هدفش ببالد و با پشتکار در پی بدست آوردنش باشد .

و بداند که 

انسانهایی که هدف ندارند هیچ چیز ندارندپ.ن : پسرم بزرگ بزرگ می بیند . دوست دارد حیوان خانگی اش دایناسور یا خرس باشد  

برچسب‌ها: دست نوشته ها، نریمان