سه‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1390

دوراهی انتخاب

روزگار همینطور بوده و هست و فکر کنم خواهد بود  

همیشه تو رو توی دو راهی انتخاب قرار میده 

گاهی اما انتخاب راحت تر هست و گاهی نه  

من از انتخاب بین ۰ و ۱ متنفرم  

و این روزها دقیقا وسط دوراهی قرار دارم  

انتخاب بین فقط دل و انتخاب منطقی  

انتخابم درواقع بودن یا نبودن هست 

 

خلاصه که : 

یارب از ابر هدایت برسان بارانی 

پیشتر زانکه چون گردی ز میان برخیزم

برچسب‌ها: دست نوشته ها